Aplikácia URBÁR
O nás
Napíšte nám

Databázová aplikácia „URBÁR© vo verzii 2024“ , ktorá sa vyvíja od roku 2008, slúži na evidenciu a obsluhu údajov o podielnikoch a majetku spoločenstiev. založených na bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľností.

Súčasná verzia programu zabezpečuje všetky požiadavky novely zák. 97/2013 v znení r. 2018. Napríklad:

Aplikácia má aj volitelné moduly:

Elektronické hlasovanie na zhromaždení členov spoločenstva:

Aplikácia Vám ďalej umožní:

Hlavné prednosti aplikácie URBÁR:

Aplikácia URBÁR 2016, ktorá sa stále rozvíja, obsahuje aj riešenia a postupy ktoré vznikli a vznikajú na základe požiadaviek používateľov, ktorí už s programom pracujú a osvedčili sa – prenos skúseností.

Aplikácia Vám ďalej ponúka tieto funkcie: